Watergebiedsplan

In een watergebiedsplan staat hoe het waterschap zorgt dat er voldoende en schoon water is in een bepaald gebied. Per gebied maken we zo’n plan.

Een sloot en huis in de HorstermeerpolderWe maken een watergebiedsplan om te kijken of het watersysteem nog goed werkt. Dit is het geval als sloten, vaarten en ander water het juiste waterpeil hebben. En als in ons water planten en dieren leven die er thuishoren.

In het plan bekijken we ook of we het watersysteem kunnen verbeteren.

Het watergebiedsplan gaat over:

In het overzicht van onze werkzaamheden ziet u of er voor het gebied waar u woont een  plan wordt gemaakt. Of dat we bij u in de buurt aan het werk zijn.

Hoe maken we een watergebiedsplan?

Een watergebiedsplan maken we 4 in stappen.

1. Informatie verzamelen

We verzamelen allerlei informatie over het water in het gebied. Bijvoorbeeld over de kwaliteit of de hoogte van het water. Als bewoner kunt u hieraan bijdragen door uw kennis van het gebied en wensen voor het water te laten weten. De mogelijkheden daarvoor worden per plan bekend gemaakt in lokale media. Het verzamelen van informatie kan meer dan 1 jaar duren.

2. Ontwerpplan

Als we alle informatie hebben, maken we een ontwerpplan. In dit ontwerpplan staan de maatregelen om het watersysteem te verbeteren.

3. Inspraak

Via inspraak kunt u een reactie geven op het ontwerpplan.

Naar inspraak

4. Definitieve plan

Het waterschap stelt het plan vast. Waternet voert hierna de maatregelen uit.