Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Onderzoek Vang de Watermonsters: kwaliteit van water kan beter

Afgelopen zomer hebben mensen in heel Nederland de kwaliteit van water in hun omgeving onderzocht. Ook bewoners uit het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht deden mee. Uit het onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het water in sloten en plassen niet overal van goede kwaliteit is.

Jongen zoekt naar beestjes in het waterOp zoek naar beestjes in het water

1100 kleinere wateren onderzocht

Van bijna 1100 kleine wateren, zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen werd de kwaliteit van het water gemeten. In het gebied van het waterschap zijn 61 verschillende wateren onderzocht.

Het onderzoek werd gedaan door vrijwilligers van alle leeftijden. Dit jaar deden voor het eerst ook meer dan 700 kinderen uit 32 klassen van het basisonderwijs mee. Zij hebben in groepjes water in hun buurt gemeten.

Hoe werd het water onderzocht?

Om de waterkwaliteit te meten werd er gekeken naar:

  • Hoe helder en diep het water is.
  • Welke waterplanten, insecten, vogels, vissen en waterdiertjes er zijn. 
  • Of er zwerfafval in of bij het water is.
  • Welke voedingsstoffen er in het water zitten, zoals nitraat en fosfaat

Om het onderzoek uit te voeren kregen de deelnemers een meetkit. Daarmee konden zij de helderheid en diepte van water meten. In het water werden planten en dieren geteld. De metingen en tellingen werden ingevoerd op de website van Natuur & Milieu.

Resultaten: slechts 17% is van goede kwaliteit

Uit de metingen blijkt dat 17% van de onderzochte wateren van goede kwaliteit is. Meer dan 80%  heeft een matige tot slechte kwaliteit. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Water van goede kwaliteit is helder. Er staan waterplanten in en om het water. Ook zijn er allerlei dieren te zien, vissen en insecten bijvoorbeeld. Er zit weinig voeding in het water waardoor onderwaterplanten er prima kunnen groeien.

In veel water zit teveel nitraat en fosfaat. Dit zijn stoffen die mensen in het milieu brengen. Deze stoffen zorgen er voor dat algen en kroos snel kunnen groeien in het water. Hierdoor kunnen onderwaterplanten niet meer goed groeien. De kwaliteit van het water wordt slechter en er zullen minder planten en dieren in kunnen leven.

Waterparels in heel Nederland

Alle waterschappen hebben uit de resultaten een waterparel in hun gebied gekozen. Dit is een plek waar het water goed was. Deze waterparels liggen verspreid over heel Nederland en komen overal voor. In een natuurgebied, een stad of dorp of in een agrarisch gebied. De gevonden waterparels laten zien dat het op veel meer plekken mogelijk is water van goede kwaliteit te krijgen.

Onze waterparel: Albardagracht in Amsterdam

In het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is de Albardagracht in Amsterdam gekozen tot waterparel. De waterkwaliteit was daar erg goed ook al ligt het in een grote stad.

Bekijk de waterparels en de resultaten van Vang de Watermonster 2021

Albardagracht AmsterdamAlbardagracht in Amsterdam

Ook het waterschap is blij met Vang de Watermonsters

Bea de Buisonjé is lid van het dagelijks bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij is blij met het onderzoek: “Vang de Watermonsters is een prachtige manier om de inwoners van ons waterschap water te laten ‘beleven’. Het maakt onze opgave op het gebied van waterkwaliteit zichtbaar.  Daarnaast verzamelen we extra waardevolle informatie over de waterkwaliteit. De resultaten laten zien dat die op veel plaatsen nog te wensen over laat. Deze kennis geeft ons de mogelijkheid de waterkwaliteit te verbeteren zodat we in de toekomst het aantal waterparels kunnen uitbreiden.” 

Over Vang de Watermonsters

Vang de Watermonsters is een samenwerking van Natuur & Milieu, de ASN Bank en 10 waterschappen. Ook Waterschap Amstel, Gooi en Vecht doet mee.

Het onderzoek Vang de Watermonsters is een voorbeeld van ‘Citizen Science’. Enthousiaste bewoners doen onderzoek en verzamelen resultaten. En onderzoekers maken daar weer gebruik van. Vang de Watermonsters werd dit jaar voor de derde keer uitgevoerd.