1423: Organisatie van het dijkrecht

Hertog Jan van Beieren zorgt in 1423 dat het dijkrecht georganiseerd wordt. Dat zijn de wetten die gaan over het onderhoud van dijken.

Maar ook daarna gaat er vaak wat mis bij het onderhoud. Daarom richt men in 1437 het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk op. Doel: ophoging en versterking van de Diemerzeedijk.

De dijk breekt vaker door. Ook in 1477, 1508, 1516 en 1530, 1651 en 1702 kan de Diemerzeedijk het water niet tegenhouden. Dit zorgt voor veel schade voor de bewoners. De kosten om de dijk te repareren zijn enorm.


Den doorgebrooken Dijck bij Jaap Hannes. Blad met vier voorstellingen van de doorbraak van de Sint-Antoniesdijk of Diemerzeedijk bij Jaap Hannes en bij Houtewael, uit 1651. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Klik voor een vergroting en meer informatie.

Lees meer over de geschiedenis van de Diemerzeedijk