1300 tot 1500: Amsterdam groeit

In de 14e en 15e eeuw groeit de stad hard. Men bouwt nieuwe dijken om de stad te beschermen tegen het water.

Er wordt vooral gebouwd aan de westkant van de Amstel. Maar vanaf 1425 is ook de oostkant van de Amstel aan de beurt. De Zeedijk komt nu binnen de grenzen van de stad te liggen.

Stevige dijk

De Zeedijk wordt steeds steviger. Dit komt door de funderingen van huizen op de dijk. Hierdoor wordt de dijk veel sterker dan dijken buiten de stad. Tijdens zware stormen in de 15e en 16e eeuw blijkt dat de Zeedijk het water tegen kan houden. Andere dijken blijken dat niet te kunnen.

Lees meer over de geschiedenis van de Zeedijk