1730: Dijk versterken

Rond 1730 zijn veel palen langs de Diemerzeedijk rot. Bewoners moeten grond brengen om te zorgen dat de dijken niet breken. In 1737 worden de palen vervangen door stenen.

Dit voorkomt dat de dijken regelmatig breken. Toch wordt het nog een keer spannend. De stormvloed van 1916 zorgt bijna voor een enorme dijkdoorbraak.

Kaart met locatie Gemeenlandshuis (zie pijl), uit 1700. Bron: Historisch archief AGV.  Klik voor een vergroting en meer informatie.

Prent van Gemeenlandshuis, ongeveer uit 1737. Bron: Historisch archief AGV. Klik voor een vergroting en meer informatie.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beschermt u nog steeds tegen overstromingen. We zorgen voor sterke en veilige dijken.

Lees meer over de geschiedenis van het Gemeenlandshuis