1394: Bier en vis uit de gracht

Eind 14e eeuw is het water in de grachten van goede kwaliteit. Dit blijkt uit het aantal vissen in de gracht. De schutterij - een soort stadswacht - krijgt in 1394 het voorrecht om vis uit de gracht te eten.

Het water tussen het Oudekerksplein en de Pijlsteeg is zelfs schoon genoeg om bier van te brouwen. De Pijlsteeg krijgt hierdoor de bijnaam Bierkaai.

Lees meer over de geschiedenis van de Amsterdamse grachten