1998: Renovatie sluis

De sluis bij Woerdense Verlaat wordt gerenoveerd. Vanaf dan openen en sluiten de deuren automatisch. Daarvóór moest de sluiswachter de deuren nog zelf open en dicht draaien. De sluis ligt op de grens van ons waterschap en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.