1672: Oude Hollandse Waterlinie

De sluis is ook belangrijk voor het leger: zij hoort bij de Oude Hollandse Waterlinie. Bij een oorlog kan een open sluis een heel gebied tot een halve meter onder water zetten.

Dat is voor de vijand te laag om er te varen. Maar te hoog om er doorheen te lopen.

Erg makkelijk is het niet om het gebied onder water te zetten. Of de sluis open kan, ligt aan de hoogte van het water in de rivieren. Als het water te laag staat, kan het niet naar het land stromen. Ook waait de wind soms uit een verkeerde hoek. Het zuiderzeewater wordt dan door de harde zuidoostenwind weggeblazen. Daar komt bij dat het zoute water dat over het land stroomt, niet goed is voor de akkers.

Lees meer over de geschiedenis van de Groote Zeesluis Muiden