14e – 17e eeuw: Versterking van Muiden

Rond 1370 begint men met het versterken van de stad. Er zijn echter nog geen muren of poorten.

In 1508 lukt het daarom Karel van Gelre om het Muiderslot in te nemen en Muiden zelf plat te branden. In de 80-jarige oorlog (1568-1648) ontstaat langzaam de vesting Muiden.