Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Nieuw gemaal verbetert waterkwaliteit

Ankeveense Plassen

Het nieuwe gemaal Loodijk helpt om de waterkwaliteit in de Hollands Ankeveense Plassen te verbeteren. De kwaliteit is nu niet goed. Er zit teveel fosfor in het water waardoor er veel algen groeien.

Deze algen maken het water erg troebel. Planten en dieren hebben hier last van. Het nieuwe gemaal zorgt ervoor dat er minder water met fosfaat in de plassen komt. Zo wordt het water weer helderder.

Zo verbeteren we de waterkwaliteit 

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Dagelijks bestuurder Jennifer Bloemberg-Issa en expert Jaap Hofstra leggen in de video uit wat er gebeurt in de Ankeveense Plassen. 

Te veel voeding in het water 

De laatste 60 jaar ging de waterkwaliteit van de Ankeveense Plassen langzaam achteruit. Er zit veel fosfor in het water. Algen en kroos groeien daardoor hard en maken het water troebel. Hierdoor krijgen waterplanten te weinig licht en sterven af. Dat is weer slecht voor kleine waterbeestjes en vissen. Ook slib kan water vies maken. Dit water is perfect voor exoten zoals het plantje ‘cabomba’ en voor de Amerikaanse rivierkreeft. Exoten verjagen andere soorten, zoals de snoek, kranswier en fonteinkruid. 

snoek-onder-water.jpg

Waterkwaliteit verbeteren 

Veel van het fosfor komt uit de oostkant van de polder. Daar komt het fosfor via grondwater en regenwater in de sloten. Het nieuwe gemaal Loodijk zorgt ervoor dat dit water niet meer in de plassen komt, maar op een andere plek in de polder. De nieuwe stuw onder de Kooibrug zorgt ervoor dat het water met fosfaat niet meer in de plassen komt.  

Jennifer Bloemberg, bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: ‘Schoon en gezond water creëren: dat hoort tot onze belangrijkste taken. Met het nieuwe gemaal Loodijk en een bijbehorende stuw bij de Kooibrug nemen we een stap in de goede richting. Het biedt de natuur kansen om te herstellen en de ecologische waarde te vergroten. Schoon en gezond water is een zaak van ons iedereen. Alleen samen kunnen we zorgen voor een goede en duurzame waterkwaliteit.’ 

ankeveense plassen1.jpg

Schoon water is een Europese afspraak 

De Oostelijke Vechtplassen zijn een uniek en beschermd natuurgebied met een bijzondere geschiedenis en veel ruimte voor recreatie. Het gebied heeft ook te maken met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en recreatie moderner te maken. Ook is het nieuwe gemaal Loodijk onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit zijn Europese regels waarin staat dat in 2027 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater goed zijn. Ook mag de ecologische kwaliteit nergens minder worden.

Meer over waterkwaliteit

De balans van verschillende planten en dieren is belangrijk. Lees in deze special hoe we bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit.

Lees meer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt aan goede waterkwaliteit. Dit doen we volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Lees meer

Werken aan schoon en gezond water is een van de belangrijkste taken van het waterschap.

Lees meer