Project

Gebiedsontwikkeling IJburg

Kerngegevens
Plan watersysteem in nieuwbouwwijk IJburg
Status gereed

Plan

IJburg is een nieuwe stadswijk in Amsterdam in het IJmeer. Op een aantal eilanden zijn in een paar jaar tijd woningen gebouwd voor zo’n 50.000 bewoners.

Rol waterschap

Het Waterschap is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het ontwerpproces. Hierdoor kregen waterhuishoudkundige criteria een prominente plek in de planvorming. De resultaten van de aanpak zijn duidelijk zichtbaar.

Resultaten

IJburg beschikt nu over een watersysteem, met de volgende eigenschappen:

  • vasthouden van gebiedseigen water
  • hoog opgespoten eilanden, om grondwaterproblemen te voorkomen
  • stevig uitgevoerde dijken, met oog voor plant en dier
  • aparte opvang en zuivering van regenwater minimaal gebruik van vervuilende bouwmaterialen als lood en zink