Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Vergoedingsregeling beschermingsmaatregelen Ronde Hoep

Wordt aan gewerkt

De Ronde Hoep is een noodoverloopgebied. Om een ramp op een andere plek met veel meer inwoners te voorkomen, laten we water in deze polder lopen. Beschermende maatregelen voor de bewoners en bedrijven in de Ronde Hoep kunnen helpen voorkomen dat schade ontstaat in het noodoverloopgebied. Daarom zijn er vergoedingen voor beschermingsmaatregelen.

Voor wie?

Deze vergoedingsregeling is alleen voor eigenaren, erfpachters en opstalgerechtigden van percelen binnen de grenzen van de polder de Ronde Hoep.

Het gaat om een vergoeding voor maatregelen ter bescherming van:

 1. Woningen
 2. Schuren, garages en dergelijke en inventaris met een waarde groter dan €10.000 (economisch relevante bijgebouwen)
 3. Gierkelders, mestvaalten, mestputten en dierenstallen (milieurelevante objecten)
 4. Voerkuilen
 5. Bedrijfsvoering

0666_Waternet_Ani_Ronde Hoep_V03-10.png (U verlaat deze site)

Hoe krijgt u een vergoeding voor beschermingsmaatregelen?

Stap 1   Stuur een e-mail met uw naam en adresgegevens naar  [email protected] (U verlaat deze site)

Stap 2   Een schade-expert, bouwkundige en landmeter bepalen in overleg  met u de mogelijke maximale schade en de kosten voor beschermingsmaatregelen. Na de inventarisatie sturen zij u een advies op.

Stap 3   In het advies staat ook hoe hoog de vergoeding zou moeten zijn.

Stap 4   In gesprek met de experts maakt u afspraken met het waterschap  over de beschermingsmaatregelen, de hoogte van de vergoeding  voor de beschermingsmaatregelen en het onderhoud hiervan.

Stap 5   Samen met de experts vult u een inschrijfformulier in dat gebruikt wordt om een vergoeding aan te vragen.

Stap 6   Daarna worden de beschermingsmaatregelen uitgevoerd.

Stap 7   bewoners en bedrijven zijn verplicht de beschermingsmaatregelen te onderhouden. Nalatigheid kan leiden tot een wijziging in de vergoeding.

0666_Waternet_Ani_Ronde Hoep_V03-18.png

Hoe bepalen we de hoogte van de vergoeding?

 • Een schade-expert, een bouwkundige en een landmeter kijken samen met u naar de maximale schade die kan ontstaan als gevolg van het onderlopen van het noodoverloopgebied. Zij bekijken ook welke maatregelen bescherming kunnen bieden tegen het water en wat die zouden kosten.
 • De vergoeding kan niet meer zijn dan de maximale schade die kan ontstaan door onderlopen van het noodoverloopgebied.
 • De vergoeding wordt berekend op basis van de meest doelmatige beschermingsmaatregelen.
 • Alleen de kosten voor beheer en onderhoud van de beschermingsmaatregelen worden vergoed.
 • De (meer)kosten voor noodzakelijk onderhoud van de beschermings- maatregelen (waarvoor een vergoeding is gegeven) worden volledig vergoed.

0666_Waternet_Ani_Ronde Hoep_V03-21.png

Voorbeelden van beschermingsmaatregelen:

 • Maken van sleuven en tijdelijke schotten om water buiten de deur te houden.
 • Dichten van barsten en scheuren in muren, wanden, funderingen en vloeren.
 • Koekoeken plaatsen voor kelderramen. Een koekoek is een soort bak rond het raam.
 • Tijdelijke afsluiting maken van spouwgaten en andere openingen.
 • Waterdichte coating of membraan aanbrengen om wanden waterdicht te maken.
 • Afsluitbaar maken van mestputten.
 • Vul- en ontluchtingsopeningen van gierkelders en mestputten hoog genoeg maken, zodat die niet vol kunnen stromen met water.
 • Ingangen van stallen verhogen.
 • Bescherming van elektriciteitskasten binnen gebouwen, zodat bedrijfsvoering door kan gaan.
 • Langere slangen voor melk.
 • Bescherming van voervoorraden en bereikbaarheid hiervan.

Andere projecten in de buurt

Een noodoverloopgebied is een polder die bij extreem hoge waterstand onder water wordt gezet. Het is hetzelfde als een noodoverloopgebied.

Lees meer

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om...

Lees meer

De dijken van de Rondehoep Oost en West zijn niet hoog genoeg. Waternet gaat de dijk namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verbeteren in 2024-2025.

Lees meer

Dijkverbetering De Waver

Wordt aan gewerkt

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan De Waver.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent