Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Dijkverbetering Rondehoep Oost en West

Wordt aan gewerkt

De dijken van de Rondehoep Oost en West zijn niet hoog genoeg. Waternet gaat de dijk namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verbeteren in 2024-2025.

Wat gaan we doen in de Rondehoep?

Op onderstaande overzichtskaart ziet u wat we komende jaren gaan doen in de Rondehoep.

1707306808466-0dca31a9-8354-4608-8eda-980bb8bec48a_1.jpgWaarom gaan we de dijken verbeteren? 

De dijken zijn onderdeel van het programma dijkverbeteringen 2014-2024. Uit toetsing blijkt dat delen van de dijk (17km totaal) niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Het waterschap heeft daarom opdracht gegeven voor groot onderhoud. Dit betekent dat we de dijk gaan versterken of verhogen. Het onderhoud vindt plaats in de vastgestelde zone waar een dijk zich (zou) moeten bevinden. Het gaat vooral om preventieve werkzaamheden. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren. De gemeente Ouder-Amstel vernieuwt het asfalt op de aangepaste dijk.  

Rondehoep afbeelding dijk.jpgWaarom gaan we de dijken verbeteren? 

De dijken zijn onderdeel van het programma dijkverbeteringen 2014-2024. Uit toetsing blijkt dat delen van de dijk (17km totaal) niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Het waterschap heeft daarom opdracht gegeven voor groot onderhoud. Dit betekent dat we de dijk gaan versterken of verhogen. Het onderhoud vindt plaats in de vastgestelde zone waar een dijk zich (zou) moeten bevinden. Het gaat vooral om preventieve werkzaamheden. Na de uitvoering is de dijk weer veilig voor de komende jaren. De gemeente Ouder-Amstel vernieuwt het asfalt op de aangepaste dijk.  

We verbeteren een deel van de Rondehoep Oost en een deel van de Rondehoep West

  • Rondehoep Oost Het gaat om de dijk bij het begin van de Bullewijk (naast de Kerkbrug) tot aan de Jan Benninghbrug en van de A9 tot aan de Voetangelbrug en daarna langs de Waver tot aan de Stokkelaersbrug (Oost deel 2). Het deel van de dijk Rondehoep Oost tussen Jan Benninghbrug en de A9 is een ander project, zie Dijkverbetering Rondehoep Oost – ten noorden van de A9 
  • Rondehoep West Hier gaat het om de dijk waar de Achterdijk van het water afbuigt achter de woningen tot aan de monding van de Waver in de Amstel. Dijkvak 1 t/m 5. 

Deze dijken beschermen de wijk Benningh en de polder Rondehoep tegen hoog water in de Bullewijk, Waver en Amstel.  

Welke stappen doorlopen we? 

Voordat we de dijk gaan verbeteren doen we verschillende onderzoeken. Zo doen we onderzoek naar de draagkracht van de bodem en toepasbare technieken. En andere onderzoeken gaan over landschap, natuur, cultuurhistorie en maken duidelijk waar we rekening mee moeten houden. Ook hebben we de dijk en directe omgeving precies opgemeten. Vervolgens gaan we met bewoners in gesprek. Na een inventarisatie beschrijven we hoe we de dijk kunnen verbeteren. Na deze inventarisatie wordt er een onderhoudsplan geschreven. Hierin staat hoe we de dijk kunnen verbeteren. Met bewoners en andere belanghebbenden wordt vervolgens het onderhoudsplan gedeeld en besproken. In 2025 hopen we te starten met de uitvoering. 

Rondehoep op de schop

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Planning 

Juni - Oktober 2021 

Onderzoeken (landschap, natuur, cultuurhistorie en archeologie) en meten van de dijk 

Mei 2022 

Nota van Uitgangspunten voorgelegd aan het bestuur van het waterschap 

November 2023 - Januari 2024

Inmeten van de dijk 

2024 

Uitwerken ontwerp Groot Onderhoud 
Ontwerp varianten uitwerken en gesprekken met bewoners over voorgenomen maatregelen en wat die betekenen voor bewoners. 

7 februari 2024 

Informatieavond Rondehoep Oost en West 

Medio Februari 2024

Start van keukentafelgesprekken

Medio 2024 

Memo groot onderhoud voorleggen aan het bestuur van het waterschap 

Eind 2024 – begin 2025 

Eventuele zienswijzen op de vergunningaanvraag worden behandeld en waar mogelijk passen we het ontwerp voor het Groot Onderhoud aan. 

2025 

Uitvoering Groot Onderhoud, start van de werkzaamheden 

Toekomstbestendige Rondehoep 

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om het gebied de Rondehoep toekomstbestendig te maken: bodemdaling remmen, dijken verbeteren, watersysteem op orde, realiseren van beschermingsmaatregelen, vitale landbouw, meer verschillende planten en dieren, en schoon water. 

Meer informatie over de verschillende projecten in de Rondehoep 

Andere projecten in de buurt

Waternet werkt de komende jaren namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan verschillende projecten in de Rondehoep. Het doel van deze projecten is om...

Lees meer

Een noodoverloopgebied is een polder die bij extreem hoge waterstand onder water wordt gezet. Het is hetzelfde als een noodoverloopgebied.

Lees meer

Dijkverbetering De Waver

Wordt aan gewerkt

Waternet bereidt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het groot onderhoud voor aan De Waver.

Lees meer
Berrybot Berry, de digitale assistent