Waterschap vraagt boeren zorgvuldig om te gaan met baggerspuiten

18 augustus 2022

Doordat het nog steeds droog is vragen we boeren om zorgvuldig om te gaan met baggerspuiten. Door het baggerspuiten daalt het waterpeil, terwijl we als waterschap er nu alles aan doen om de waterstanden op het juiste peil te houden. Ook zorgen we er zoveel mogelijk voor dat er geen water van mindere kwaliteit het gebied binnenstroomt.

baggerspuiten.jpg

Boeren kunnen zorgvuldig omgaan met water door bijvoorbeeld niet meerdere keren uit dezelfde watergang te spuiten. En als het kan het baggerspuiten uit te stellen. Dit is niet verplicht, maar adviseren we wel. Naast deze oproep aan boeren, vragen we aan alle waterverbruikers om tijdens deze droge periode zuinig met water om te gaan.

Maatregelen tegen droogte

Het waterschap heeft al meerdere maatregelen genomen in verband met de droogte en het ontstane neerslagtekort. In de regio Amstel, Gooi en Vecht zorgt de droogte vooral voor problemen met brak (zout) water en een tekort aan zoet water. Daarom neemt het waterschap diverse maatregelen met als doel landbouwgebieden en kwetsbare natuurgebieden te beschermen en de waterstanden op peil te houden. Bijvoorbeeld het dichtzetten van het waterkwaliteitsscherm, de plaatsing van noodpompen in Muiden en de tijdelijke damwand in Muidertrekvaart.

Alles over droogte volgen?

Op de hoogte blijven van al het droogte-nieuws bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Ga naar de pagina over droogte.  

Meer over de droogte van 2022

De problemen door de droogte in het gebied van het waterschap nemen af. Daarom zijn een aantal maatregelen die we hebben genomen niet meer nodig.

Lees meer

Vanaf vandaag 14 september staat de Keetpoortsluis weer open. Hierdoor is pleziervaart weer mogelijk over de Naardertrekvaart.

Lees meer

Ondanks de regen van deze week is het nog steeds erg droog in Nederland. Daarom houden we onze dijken momenteel extra goed in de gaten.

Lees meer

Nieuws en tweets