Waterschap vraagt boeren zorgvuldig om te gaan met baggerspuiten

18 augustus 2022

Doordat het nog steeds droog is vragen we boeren om zorgvuldig om te gaan met baggerspuiten. Door het baggerspuiten daalt het waterpeil, terwijl we als waterschap er nu alles aan doen om de waterstanden op het juiste peil te houden. Ook zorgen we er zoveel mogelijk voor dat er geen water van mindere kwaliteit het gebied binnenstroomt.

baggerspuiten.jpg

Boeren kunnen zorgvuldig omgaan met water door bijvoorbeeld niet meerdere keren uit dezelfde watergang te spuiten. En als het kan het baggerspuiten uit te stellen. Dit is niet verplicht, maar adviseren we wel. Naast deze oproep aan boeren, vragen we aan alle waterverbruikers om tijdens deze droge periode zuinig met water om te gaan.

Maatregelen tegen droogte

Het waterschap heeft al meerdere maatregelen genomen in verband met de droogte en het ontstane neerslagtekort. In de regio Amstel, Gooi en Vecht zorgt de droogte vooral voor problemen met brak (zout) water en een tekort aan zoet water. Daarom neemt het waterschap diverse maatregelen met als doel landbouwgebieden en kwetsbare natuurgebieden te beschermen en de waterstanden op peil te houden. Bijvoorbeeld het dichtzetten van het waterkwaliteitsscherm, de plaatsing van noodpompen in Muiden en de tijdelijke damwand in Muidertrekvaart.

Alles over droogte volgen?

Op de hoogte blijven van al het droogte-nieuws bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht? Ga naar de pagina over droogte.  

Nieuws en tweets

Hoe gaan we in 2023 werken aan sterke dijken, gezond water en gezuiverd afvalwater, nieuwe technieken, aanpassingen aan het veranderende klimaat en (digitale) veiligheid? En hoe gaan we dat betalen? Dat lees je in onze plannen 👉 https://t.co/nknQIeA0TJ

25 november 2022

Begroting 2023

De begroting voor 2023 is rond. In de begroting staat hoeveel geld we in het nieuwe jaar nodig hebben en waar we het aan uit gaan geven.

Lees meer

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vanaf 2024 energieneutraal. Samen met HVC gaan we 4 windturbines plaatsen op onze rwzi in Amsterdam-West. Door deze windturbines en andere duurzame energiebronnen wekken we straks evenveel energie op als we verbruiken. https://t.co/qNL2o14lLB

24 november 2022

Aanpak zorg voor gezond water 2022-2027 vastgesteld

Een van de belangrijkste taken van het waterschap is de zorg voor gezond water. De Europese Kaderrichtlijn Water speelt hierbij een belangrijke rol.

Lees meer