Geef groen en water de ruimte

Special klimaatadaptatie

Door de verandering van het klimaat wordt het weer steeds extremer. Meer en meer krijgen we te maken met hitte, droogte, wateroverlast door hevige regenbuien en kans op overstromingen. We moeten onze omgeving hierop aanpassen. Dit noemen we klimaatadaptatie. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft hierin een belangrijke rol.

Als waterschap zorgen we bijvoorbeeld voor sterke dijken. En we proberen water vast te houden in droge tijden. Ook werken we aan oplossingen voor minder wateroverlast in de steden en het landelijke gebied. Daarnaast doen we er alles aan om klimaatverandering te voorkomen. Bijvoorbeeld door bruikbare stoffen en energie uit water te halen. En door alleen nog maar groene energie te gebruiken.

Plassen blijven op straat liggen na een hevige regenbui in de stad.

Hoe gaan wij hitte, droogte en wateroverlast te lijf?

Als waterschap willen we in 2050 ons werkgebied zo aanpassen dat we helemaal voorbereid zijn op klimaatverandering. We willen dat al onze gemalen, bruggen, sluizen, installaties en kantoren klimaatveranderingen aankunnen. En we werken samen met andere partijen. Een paar voorbeelden:

Minder tegels, meer groen

Door klimaatverandering zijn er steeds meer zomerse en tropische dagen. Steden, dorpen en woonwijken kunnen hierdoor meer last krijgen van hitte. Hier liggen namelijk vaak meer stenen dan groen. Steen houdt warmte vast en straalt dit uit. Mensen en dieren kunnen last krijg van deze hitte. Dit noemen we hittestress.  Maar bij tropische dagen horen ook hoosbuien. En die zorgen voor veel wateroverlast. Een goede start voor een koel hoofd en droge voeten is minder tegels en meer groen.

We werken samen met RESILIO (U verlaat deze site) aan blauwgroene daken op bestaande gebouwen. En we denken mee bij het klimaatbestendig inrichten van een stad of wijk. Bijvoorbeeld de waterneutrale wijk Kop Zuidas. Langs alle straten liggen hier stroken die water langer vasthouden. Hierdoor stroomt het regenwater niet meteen weg via het riool.

Bekijk de video over blauwgroene daken in de stad.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.


Nieuwe rioolwaterzuivering is voorbereid op de toekomst

Onze nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp is een van de eerste zuiveringen die voorbereid is op veel regen. Als bij een hevige regenbui het terrein onder water komt te staan, blijft de zuivering werken. Dit komt doordat alle installaties op de eerste verdieping zitten. Deze blijven dus droog. Ook het gemaal bij de rioolwaterzuivering blijft bij een flinke overstroming gewoon werken. En kan worden ingezet om het gebied droog te pompen.

Water opvangen in natte periodes

In natte periodes proberen we het regenwater zoveel mogelijk op te vangen en op te slaan. Dit doen we door het waterpeil zo veel als kan te laten stijgen. Dit water kunnen we weer goed gebruiken als het weer droog wordt. Want als het waterpeil door droogte te ver zakt komt er brak water de polders, meren en plassen in. Brak water zit tussen zoet en zout water in en is slecht voor de landbouwgrond. En vissen en planten kunnen eraan doodgaan.

Wateroverlast Limburg: wat zou zoveel water voor ons gebied betekenen?

In Limburg viel in juli 2021 op sommige dagen meer dan 150 millimeter regen. Het beeld van mensen die op straat tot hun middel in het water staan zullen we in Amsterdam niet snel zien. Maar ook in Amsterdam krijgen we natte voeten als er zoveel regen valt.

Onze collega Maartje Faasse vertelde aan AT5 hoe we in Amsterdam omgaan met te veel regenwater. En wat u zelf kunt doen. Bekijk de video. (U verlaat deze site)

Terug naar de zomer van 2018

Weet u het nog? In de zomer van 2018 was het extreem droog. Het waterschap stond daardoor op scherp! Door de langdurige droogte waren er veel extra maatregelen nodig.

Lees stap voor stap wat we allemaal deden in deze zomer. (U verlaat deze site)

Geschiktheidskaart

We hebben steeds meer te maken met extreem weer zoals hevige regenval en droogte. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in kaart gebracht welke risico’s en kansen er zijn bij woningbouw, als je kijkt naar het water en de bodem. Dit is samengebracht in de geschiktheidskaart.

Bekijk meer informatie over de geschiktheidskaart

Wat kunt u zelf doen tegen hitte, droogte en wateroverlast?

Klimaatproblemen aanpakken kunnen we niet alleen. U kunt ook meehelpen! Vangt uw dak al regenwater op? Is uw tuin al klaar voor de volgende hoosbui?

Kijk hier wat u zelf kunt doen en doe mee.

Advies nodig? Kom langs een groen klimaatplein

De tuin is dé plek om te zorgen voor meer soorten planten en dieren. En om regenwater op te vangen. Maar waar moet u beginnen? Bij verschillende tuincentra zijn er groene klimaatpleinen (U verlaat deze site) om u op weg te helpen. Medewerkers met alle kennis van groen staan op het plein om bezoekers goed te informeren. Dit is een idee van Tuinbranche Nederland en wij staan hier helemaal achter.

Bekijk in welk tuincentrum een groen klimaatplein is (U verlaat deze site). Of ga meteen aan de slag met de volgende acties:

  1. Haal tegels uit uw tuin. Vervang ze door grind, houtsnippers, gras of planten
  2. Koppel uw regenpijp af
  3. Plaats een regenton
  4. Plant een geveltuintje
  5. Plant een boom
  6. Plant gras in uw tuin

Kijk voor meer tips op groenklimaatplein.nl (U verlaat deze site)Bij een groen klimaatplein in een tuincentrum krijgt u goede tips voor uw tuin.

Podcast: De Wereld van Water

Er gaat een wereld achter water schuil. Presentator Bart Krull trekt er op uit en zoekt deze keer alles uit over klimaatadaptatie. Luister de podcast via Spotify (U verlaat deze site)Apple Podcasts (U verlaat deze site) of Google Podcasts (U verlaat deze site)

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Meer lezen