Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content
Project

Gebiedsontwikkeling Zuidas

Wordt aan gewerkt

In samenwerking met:

De Zuidas ontwikkelt zich met enorme snelheid tot een hoogstedelijke omgeving. De inpassing van de infrastructuurbundel A10, spoor en metro en de nieuwe stationsomgeving is in het Zuidasdok-project opgepakt. Het waterschap is met haar uitvoeringsorganisatie Waternet proactief adviserend betrokken.

Alle waterthema’s (waterberging, waterkeringen, hemelwater, grond- en afvalwater) vragen hier aandacht en de integraliteit staat hierin centraal.

Passend maatwerk wordt gevraagd en dit leidt ook tot innovatieve oplossingen zoals de alternatieve waterberging Polderdak en Mahlerplein en de watervertragende groenstrook op de Zuidelijke Wandelweg. Het watersysteem wordt getransformeerd en uitgebreid met een verbinding onder de A10 door. Met de Rainproof inrichting van de openbare ruimte en introductie van waterneutrale kavels zal ook deze omgeving bestand zijn tegen extreme neerslag.

De inpassing van de waterkering in de toekomstige tunnelwand duidt de samenwerking tussen de betrokken partijen Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Met het participeren in de Green Business Club Zuidas gaan we ook het gesprek aan met de bestaande gebruikers van het gebied om waterbewust op zoek te gaan naar klimaatbestendige oplossingen.

Andere projecten in de buurt

De Ouderkerkerdijk is op sommige plekken niet hoog en/of sterk genoeg. In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat Waternet de dijk verbeter...

Lees meer

De wijk ligt in een polder die erg laag ligt. Dit maakt de wijk kwetsbaar voor wateroverlast. Het waterschap is betrokken bij de wijk.

Lees meer

Voor het proefproject Zuiverende Grachten leggen we in het Spoorpark natuurvriendelijke oevers aan en onderzoeken of de onderwaterplanten zich goed ku...

Lees meer