Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

De geschiedenis van de verkiezingen

Vanaf 2015 zijn de waterschapsverkiezingen tegelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten. Maar hebben we altijd al kunnen stemmen op het waterschap? Hoe ging dat vroeger eigenlijk in z’n werk?

Samenwerken in de middeleeuwen

In de middeleeuwen begonnen de bewoners van de lage landen zich samen te beschermen tegen hoog water. Ook maakten ze samen (veen)land droog. Eigenlijk vormden die samenwerkingen de eerste waterschappen.

Waterschappen vormen al eeuwenlang de derde overheidslaag onder het Rijk en de provincie – samen met de gemeenten. U kunt kiezen voor het bestuur van een waterschap als u in dat waterschap woont. Meer over verkiezingen en stemrecht leest u hier.

Landeigenaren bepalen

Nu kiest u het bestuur van een waterschap. Vroeger was dat heel anders. Mensen die geen land hadden mochten niet stemmen. Een paar landeigenaren betaalden voor de veiligheid van iedereen. Zij bepaalden wat er gebeurde. De landeigenaren hadden hun eigen agenda. Daarbij hielden ze weinig rekening met belangen van de mensen die niet mochten stemmen.

Verkiezingen voor iedereen

Tegenwoordig houden we de waterschapsverkiezingen tegelijk met de verkiezingen van de Provinciale Staten (vanaf 2015). U krijgt een stempas en de lijst met kandidaten thuisgestuurd. Daarmee stemt u in het stemlokaal. In 2008 kon u voor het eerst stemmen op politieke partijen en (belangen)groepen. Daarvoor stemde u op individuele vertegenwoordigers van de inwoners.