Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Bescherming tegen water

We leven in een dicht bewoond gebied met veel water. We hebben het zo ingericht dat we er veilig kunnen wonen en werken. Zo houden we het risico op overstromingen zo klein mogelijk.

bescherming tegen water.jpg

Beheerplan Waterkeringen

Het controleren en verbeteren van dijken en kades is een van onze belangrijkste taken. Door klimaatverandering vallen er steeds vaker korte, heftige buien. Dit zorgt voor overlast in de stad. Maar meer regen betekent ook meer water in de zee en de rivieren. Sterke dijken zijn daarom erg belangrijk. We onderhouden ze daarom goed. We houden toezicht en controleren onze werkzaamheden. Het resultaat van deze extra maatregelen staat in een plan dat we ‘Beheerplan Waterkeringen’ noemen.

Pilot preventie muskusratten

We willen het meest diervriendelijke waterschap van Nederland worden. Daarom zorgen we ervoor dat bij het maken van dijken en waterwegen rekening wordt gehouden met muskusratten en andere dieren. We willen de schade voorkomen in plaats van de dieren te bestrijden. In 2024 starten we daarom met een uitgebreide pilot voor de preventie van muskusratten.

Dijkverbeteringsprogramma

Samen met bewoners en organisaties verbeteren we de dijken. In 2024 beginnen we met de verbetering van de volgende dijken:

  • Stammerdijk
  • Haarlemmervaart Noord/West
  • Linneauskade
  • Nieuwe Wetering Zuid
  • 3e bedijking West
  • Horstermeer Zuidwest
  • Oudekerkerdijk - Binnenweg
  • De Aa
  • Kudelstaartseweg
  • De Waver

In 2024 verwachten we ongeveer 15 kilometer aan dijken te verbeteren. Ook starten we in 2024 met projecten voor de verbetering van de dijken tussen 2025 en 2027.