Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Bestuur en maatschappij

We staan als samenleving voor de grote uitdaging om de veranderingen in het klimaat zoveel mogelijk tegen te gaan én ons eraan aan te passen. Zomers worden droger en warmer. Regenbuien zijn vaker extreem met wateroverlast tot gevolg. Als waterschap werken we dan ook samen met andere overheden, inwoners, bedrijven en organisaties om deze problemen aan te pakken.

Bestuur en maatschappij-1.jpg

Klaar voor het klimaat

Als waterschap vragen we aandacht voor bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, steden en dorpen om zich klaar te maken voor het veranderende klimaat. We denken goed na over hoe het water en nieuwe ontwikkelingen in havens, op het platteland en in de steden bij elkaar passen. Speciaal voor een aantal regio's werken we aan plannen voor de toekomst, namelijk regio Amsterdam, het Groene hart, De Utrechtse Heuvelrug en het Noordzeekanaalgebied.

Thermische energie (warmte winnen) uit oppervlaktewater

We gaan 3 jaar lang onderzoek doen in de Sloterplas om te begrijpen hoe het gebruik van warmte uit het water invloed heeft op de kleine plantjes en diertjes, zoals plankton. We bouwen een tijdelijke installatie aan de rand van de Sloterplas om energie op te wekken en om dit te onderzoeken. We weten nog niet genoeg over hoe de warmte winnen uit oppervlaktewater invloed heeft op het waterleven. Dit onderzoek is belangrijk, omdat we minder aardgas willen gebruiken en meer warmte uit rivieren en meren om huizen te verwarmen. De installatie wordt in 2023 tot en met 2025 gebruikt voor het onderzoek.

Hergebruiken: een plan voor de toekomst

We willen meer opnieuw gebruiken en meer recyclen. Zo verzamelen we meststoffen en biogas terug uit het water. Ook onderzoeken we of afvalwater opnieuw gebruikt kan worden als kraanwater voor bedrijven. We willen het milieu het minst beschadigen. Daar houden we rekening mee met onze inkopen en het uitvoeren van onze bouwprojecten.

Internationale samenwerking

Het waterschap sluit zich aan bij de Sustainable Development Goals (U verlaat deze site) van de Verenigde Naties. We nemen deel aan het internationale Blue Deal-programma om de nationale en internationale samenwerking tussen de waterschappen te versterken. Hierdoor komen we ook in contact met drinkwaterbedrijven via Wereld Waternet (U verlaat deze site) en WaterWorX (U verlaat deze site). Zo helpen we partners over de grenzen om de klimaatdoelen van de Verenigde Naties te halen

Energietransitie

Als waterschap willen zo snel mogelijk af van het gebruik van fossiele brandstoffen. En we willen de energie die we nodig hebben zelf opwekken. In de toekomst zelfs meer dan we nodig hebben. Om dat te bereiken hebben we in 2021 de basis gelegd voor meerdere nieuwe installaties. Zoals de groengas installatie.

Aquathermie

Aquathermie is een veelbelovende techniek om duurzame warmte en kou uit water te halen. Hiermee kun je bijvoorbeeld gebouwen verwarmen of koelen. Waterschap Amstel Gooi en Vecht beheert oppervlaktewater en verwerkt afvalwater. Daarom hebben wij een belangrijke rol in de ontwikkeling van aquathermie. We willen de eerste stappen zetten en actief meehelpen.

Special

Wilt u meer weten over hoe we werken aan alternatieven voor fossiele brandstoffen? In onze special over energietransitie geven we meer verdieping met een podcast, mooie voorbeelden en een filmpje.

Bekijk de special energietransitie

Veiligheid

Om veilig te kunnen wonen en werken, zorgt het waterschap voor sterke dijken en gezond water. Naast deze veiligheid, is digitale veiligheid ook een belangrijk aandachtsgebied van het waterschap. De digitale dreigingen worden over de hele wereld steeds groter. Hackers proberen in te breken op computers en installaties. Hier moeten wij ons tegen beschermen.

Bescherming persoonlijke gegevens

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt zich aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet heeft als doel de privacy van inwoners te beschermen.

Bescherming systemen

De systemen die wij gebruiken om ons werk te kunnen doen moeten voldoen aan de Nederlandse en Europese eisen. Het vergroten van de digitale bescherming is een belangrijk hulpmiddel van het waterschap om risico’s te verminderen.