Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Gezond water en gezuiverd afvalwater

De kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater is goed, maar kan op veel plekken nóg beter. Zorgen voor schoon water lukt alleen samen.

Gezond Water-1.jpgAl het vuile water van bewoners en bedrijven noemen we afvalwater. We maken dit water op waterzuiveringen schoon voordat het teruggaat naar de natuur. We willen zo slim mogelijk werken en zoveel mogelijk groene energie gebruiken. In sloten, vaarten en meren moeten planten en dieren goed kunnen schuilen, paaien, paren en broeden in het water en langs de oevers. Als het water schoon en gezond is, kunnen er meer soorten dieren en planten in het water leven.

Kaderrichtlijn Water

In Nederland maken we van het water in rivieren, plassen en meren drinkwater. We gebruiken water voor landbouw. En we genieten op en om het water. Door al deze activiteiten staat de waterkwaliteit onder druk. Daardoor is het water in ons gebied volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (U verlaat deze site) niet schoon genoeg. In deze richtlijn staan afspraken om de waterkwaliteit in bepaalde natuurgebieden te verbeteren. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt hierin samen met gemeenten, provincies, gebiedsbeheerders en andere partners.

In 2024 gaan we aan de slag met deze projecten:

  • We organiseren projecten om mensen bewust te maken van het belang van gezond water. Bijvoorbeeld door de campagne Sken je sloot. We houden bijeenkomsten met boeren, studiegroepen en maken plannen voor sloten om te laten zien wat je kunt doen. We blijven ook samenwerken met anderen, zoals boerenverenigingen en gaan door met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
  • Het aanpakken van de schil Naardermeer. Om het Naardermeer zit een schil van natte polders. We zorgen ervoor dat minder schoon water niet in het Naardermeer terechtkomt.
  • Het plaatsen van 5 defosfateringsinstallaties. Dit zijn installaties die voedingsstoffen uit het water halen. Is het water minder voedselrijk? Dan is dat beter voor de planten en dieren.

Bodem schoonmaken

We starten in 2024 met de bodem van de grachten in Amsterdam schoon te maken rondom Prinseneiland (de Westelijke Eilanden), Wittenkade, de grachten bij de Oostelijke eilanden, Kattenburgervaart en Wittenburgervaart. Ook de Gooiergracht in Eemnes en Blaricum wordt schoongemaakt.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is de balans tussen alle planten en dieren. Het is een belangrijk onderdeel van onze taken. Bij onderhoud zijn we vriendelijk voor de natuur. We zorgen ervoor dat onze terreinen zo natuurlijk en duurzaam mogelijk ingericht worden. En we onderzoeken goed hoe het ervoor staat met de biodiversiteit in ons gebied.

Plan voor vissen

  • We onderzoeken hoe we bruggen en sluizen kunnen verbeteren zodat vissen makkelijker van de ene plek naar de andere kunnen zwemmen.
  • In 2024 onderzoeken we of we een speciale plek kunnen maken in de Sloterplas waar palingen kunnen wonen.
  • We willen ervoor zorgen dat mensen geen lood meer gebruiken om te vissen. Dit is afgesproken in het samenwerkingsakkoord 2023-2027.
  • We onderzoeken of we de contracten kunnen stoppen die mensen hebben om te mogen vissen. We kijken hoe we kunnen voorkomen dat gevoelige natuur uitdroogt.
  • We werken samen met gemeenten om de mix van planten en dieren te verbeteren. Bijvoorbeeld door bij onderhoud van de gemeente onze plannen voor oevers met meer planten mee te laten doen.

Natuurvriendelijke oevers

Langs water in de polders maken we natuurvriendelijke oevers. In deze oevers kunnen veel verschillende planten en dieren leven. Ook in 2024 gaan we hiermee verder. Zo krijgen planten en dieren een nieuw gebied om in te leven en kunnen zij zich makkelijker verplaatsen.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Kleine vervuilingen uit het water halen

In onze waterzuivering Horstermeer kunnen we vanaf 2024 onder andere medicijnresten, fosfaat en stikstof uit het water halen. We gaan onderzoeken of we dit ook kunnen doen in de waterzuivering in Amstelveen.

Schone energie en hergebruik van energie

We willen in 2030 geen schade aan het klimaat brengen. In 2024 gaan we daarom 4 grote windmolens neerzetten om genoeg energie te maken voor de waterzuivering in Amsterdam-West. We letten erop dat wat we kopen duurzaam is. We gaan ons best doen om schadelijke gassen van de waterzuiveringen te verminderen, zodat het milieu minder last heeft.