Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Wat kosten onze plannen?

U betaalt waterschapsbelasting. Hiermee beschermen we u tegen overstromingen en wateroverlast. Maar we doen meer dan dat. Een overzicht van onze inkomsten en uitgaven.

Belasting.jpg

Onze inkomsten
Heffing Bedrag
Watersysteemheffing € 164.822.000
Zuiveringsheffing € 145.234.000
Verontreinigingsheffing € 1.100.000
Totaal € 311.156.000

Uitleg over onze inkomsten

Alle inwoners, bedrijven en instanties betalen waterschapsbelasting. Deze belasting bestaat uit 3 verschillende heffingen:

Watersysteemheffing

Watersysteemheffing betaalt u om wateroverlast en overstromingen te voorkomen en watertekorten tegen te gaan. Hiervoor bouwen en onderhouden we dijken en gemalen. De watersysteemheffing wordt ook gebruikt om het water in sloten, plassen en meren schoon te houden of te maken.

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing is een belasting om het afvalwater uit het riool schoon te maken. Dit ‘vieze’ water zuiveren wij in onze rioolwaterzuiveringen voordat het veilig terug de natuur in kan.

Verontreinigingsheffing

Bent niet aangesloten op een riool, maar loost u uw afvalwater direct op het oppervlaktewater? Dan betaalt u verontreinigingsheffing.

Onze uitgaven
Uitgave Bedrag
Waterveiligheid € 52.241.000
Voldoende water € 57.039.000
Gezond water € 29.945.000
Gezuiverd afvalwater € 122.660.000
Cultuurhistorie & recreatie € 7.095.000
Innen van belastingen € 22.335.000
Bestuur & maatschappij € 18.566.000
Totaal € 309.881.000


Verschil tussen heffing en uitgave (€ 1.275.000) wordt toegevoegd aan de reserve.

Uitleg over onze uitgaven

Waterveiligheid

Met dijken en kades beschermt het waterschap het land tegen overstromingen.

Voldoende water

Genoeg water is voor iedereen belangrijk: bewoners, bedrijven en boeren. Daarom zorgen we ervoor dat het waterpeil precies goed is.

Gezond water en gezuiverd afvalwater

Het waterschap zuivert vuil water van huishoudens en bedrijven. Ook werken we aan schoner water in plassen, rivieren en beken.

Cultuurhistorie & recreatie

We beheren wateren en stukken natuur van grote waarde. Daarnaast onderhouden we bijvoorbeeld gemalen en sluizen met een lange geschiedenis. En die mooi zijn om naar te kijken!

Innen van belastingen

Dit zijn de kosten voor het ophalen van waterschapsbelasting en het werk daaromheen. Zoals de administratie, klantenservice, en de behandeling van bezwaren en verzoeken om kwijtschelding.

Bestuur & maatschappij

Dit zijn de kosten voor het besturen van het waterschap. Ook de kosten voor communicatie en onze bijdragen aan verschillende organisaties vallen hieronder.