Waterschapswet

De Waterschapswet bepaalt de taken van het waterschap. En hoe het bestuur van een waterschap eruit ziet.

In de grondwet staat dat er voor waterschappen een speciale wet hoort te zijn. Dit is de Waterschapswet. Voor provincies en gemeenten bestaan er vergelijkbare wetten.

Belasting

In de Waterschapswet staat onder andere dat het waterschap belasting van u mag vragen. Met dit geld zorgen we in ons gebied voor schoon water en sterke dijken.

Meer over waterschapsbelasting

Keur en legger

De Waterschapswet verplicht het waterschap om de Keur en de legger te maken. Ook mag het bestuur regels vaststellen. In de wet staat ook dat er toezicht is op het bestuur.

Vergaderingen openbaar

De vergaderingen van het bestuur moeten openbaar zijn. U kunt ze dan ook bijwonen of live bekijken