Podcast

De wereld van water

We zien in Nederland overal water: regen, sloten, vijvers, kanalen en rivieren. Te veel water is een probleem net als te weinig water. Maar water is meer. Het biedt kansen voor het behoud van onze natuur. Water is een bron van grondstoffen en energie. In deze podcasts onderzoeken we alle mogelijkheden en problemen van water.