Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Boezemplan 2.0

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met lange droge perioden. Maar ook met meer hoosbuien. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om ons water op peil te houden. Gemalen moeten bijvoorbeeld langer en vaker draaien om het teveel aan water naar de boezem te pompen.

Het is daarom belangrijk dat de boezem ook in de toekomst genoeg ruimte heeft om het water af te kunnen voeren. Daarom heeft Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het nieuwe boezemplan vastgesteld (U verlaat deze site).

Wat is een boezem?

Het boezemsysteem is een aan- en afvoersysteem van water. In natte tijden voert de boezem water vanuit de polders af en in droge tijden indien nodig (zoet) water naar polders aan. De boezem helpt dus om het waterpeil in het gebied goed te houden.

Hoe werkt dit?

Als er veel regen valt moet dit water worden afgevoerd. Gemalen pompen dit water naar de boezem via rivieren zoals de Amstel, Waver, Gein en de Vecht. Via de boezem en de rivieren kan het water dan via het Noordzeekanaal naar zee lopen. En in droge tijden voert de boezem juist water aan.

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.

Het waterpeil beheren

Als er in een korte tijd veel regen valt, moet er ineens veel water worden afgevoerd. Hiervoor zijn gemalen nodig. Als het droog is zorgt de boezem dat het water dat door de Rijn Nederland binnenstroomt, naar ons gebied kan stromen. Door zoet water aan te voeren en de polders binnen te laten, kunnen we het waterpeil goed houden. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor natuur, landbouw en houten palen van huizen.

Wat gaan we allemaal doen

De boezem is een onderdeel van het hele watersysteem. Dus ook in de boezem is het belangrijk om de waterkwaliteit en de balans tussen dieren en planten (de biodiversiteit) te verbeteren.

We werken op verschillende manieren aan een goede boezem, bijvoorbeeld door:

 • Extra onderhoud aan gemalen en sluizen
  Gemalen en sluizen zijn nodig om water de goede kant op te sturen. Bij hoog water gebruiken we gemalen om het water naar het IJsselmeer te brengen. En in de zomer gebruiken we het waterkwaliteitsscherm De Geer. Met dit scherm sturen we zoet en voedselarm water naar de Vinkeveense Plassen, de Kromme Mijdrecht en de gebieden daaromheen. Om dat in de toekomst te kunnen blijven doen is goed onderhoud nodig. Daarom knappen we binnenkort weer een aantal gemalen en sluizen op, zoals de sluis in Driemond.

 • Samenwerken met andere overheden
  Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is de manier waarop we nu water aanvoeren en afvoeren in de toekomst niet meer genoeg. Daarom kijken we samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten naar manieren waarop we dit in de toekomst kunnen doen. Bijvoorbeeld door extra gemalen te bouwen. En door maatregelen te nemen in polders. Zoals het tijdelijk opvangen van water in regentonnen en het vrijhouden van de laagste delen in de polder. Hier kan het water naartoe stromen en tijdelijk blijven, zonder dat dit voor schade zorgt.
 • Extra maatregelen
  We nemen extra maatregelen. Zo hebben we afgelopen jaren het waterkwaliteitsscherm De Geer gebouwd, voor als het droog is. Ook voeren we komende jaren KRW-maatregelen uit om de waterkwaliteit te verbeteren.
 • Regels, vergunningen en advies
  Om ervoor te zorgen dat de boezem genoeg ruimte houdt om water aan- en af te kunnen voeren, zijn er regels. Hierin staat wat er wel of niet mag langs oevers en op het water. Denk aan steigers, nieuwe (woon-)boten en beschoeiing.
 • Voorbereiden op crisissituaties
  We kunnen niet voorkomen dat het soms te droog is en soms te nat. Daarom zijn er plannen waarin staat wat we doen als er teveel of te weinig water is. Zo voorkomen we zoveel mogelijk schade.
 • Voorbereiden op de toekomst
  We moeten ons voorbereiden op de toekomst en hier onze plannen op aanpassen. In de zomer van 2022 waren er bijvoorbeeld noodpompen nodig om voldoende zoet water naar de Vecht te brengen. We werken nu aan plannen om ervoor te zorgen dat we in de toekomst geen noodpompen meer nodig hebben.

Podcast: Droge voeten houden in tijden van storm en stijgende zeespiegel

Er gaat een wereld achter water schuil. Presentator Bart Krull trekt er op uit en zoekt deze keer alles uit over droge voeten houden. Luister de podcast via Spotify (U verlaat deze site)Apple Podcasts (U verlaat deze site) of Google Podcasts (U verlaat deze site).

Video geblokkeerd.

U kunt deze video niet bekijken omdat tracking cookies uit staan. Lees meer op de privacy- en cookiespagina.