Keur

Ieder waterschap heeft eigen regels voor het water en de dijken. Deze regels heten de Keur. Hierin leest u wat wel en niet mag in en rond ons water.

Doelen van de Keur

In de Keur staan regels van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hiermee willen we de volgende doelen bereiken:

  • schoon en genoeg water in onze sloten, grachten en meren
  • sterke dijken tegen overstromingen
  • gezonde waterplanten en vissen

De Keur gaat kortom over het gebruik en onderhoud van water, oevers en dijken. En welke middelen het waterschap heeft om zijn werk goed te doen.

Op dit moment gelden de regels uit de Keur 2019.

Wat betekent de Keur voor mij?

Gaat u werken op het water of in de buurt van een dijk? Of organiseert u bijvoorbeeld een evenement aan het water? Vraag dan een vergunning aan. Wilt u weten waar de gebieden liggen waar u misschien een vergunning nodig hebt? Bekijk het op onze online kaart

De schouw

De schouw is de jaarlijkse controle van sloten, vaarten en duikers. Duikers zijn de buizen tussen de sloten. Water moet namelijk goed doorstromen en schoon zijn. Anders ontstaan er problemen.

De regels voor onderhoud van uw sloot leest u in de Keur en de legger.