Keur

Ieder waterschap heeft eigen regels voor het water en de dijken. Deze regels heten de Keur. Hierin leest u wat wel en niet mag in en rond ons water.

Doelen van de Keur

In de Keur staan regels van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hiermee willen we de volgende doelen bereiken:

  • schoon en genoeg water in onze sloten, grachten en meren
  • sterke dijken tegen overstromingen
  • gezonde waterplanten en waterdieren

De Keur gaat dus over het gebruik en onderhoud van water, oevers en dijken. En welke middelen het waterschap heeft om zijn werk goed te doen.

Op dit moment gelden de regels uit de Keur 2019. Hierin vindt u informatie over het aanvragen van vergunningen. Maar ook bijvoorbeeld over het onderhouden van uw sloot.  

Bekijk de Keur

Keur: vraag een vergunning aan

Gaat u werken op het water of in de buurt van een dijk? Of organiseert u bijvoorbeeld een evenement aan het water? Vraag dan een vergunning aan. Wilt u weten waar de gebieden liggen waar u misschien een vergunning nodig hebt? Bekijk het op onze online kaart

Keur: onderhoud uw sloot

Tijdens de jaarlijkse schouw controleert Waternet de sloten, vaarten en duikers. Duikers zijn de buizen tussen de sloten. Water moet namelijk goed door kunnen stromen en schoon zijn. Anders ontstaan er problemen. Als u eigenaar bent van een sloot dan moet u zorgen dat deze onderhouden is. 

De regels voor onderhoud van uw sloot leest u in de Keur.