Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Wanneer is water schoon?

Water is schoon als het niet vervuild is met voedingsstoffen (mest), bacteriën en stoffen die niet in de natuur voorkomen. En als verschillende waterplanten en waterdieren er goed in kunnen leven.

Water is schoon als:

  • het water helder is en niet troebel. Je kunt er dus goed doorheen kijken. Dat noemen we doorzicht. Bekijk doorzicht op de kaart.
  • er waterplanten groeien, onder water en langs de oever.
  • er verschillende soorten vis in het water leven.
  • er geen rotzooi zoals afval, papier, plastic of zelfs hele fietsen in het water ligt.
  • er geen schuim op het water drijft.
  • het niet stinkt.
  • er geen vervuiling te zien is, zoals olie.

Water is schoon als er waterplanten in groeien

Leven in het water

Het is belangrijk dat het aantal planten en dieren in het water in evenwicht is. Dus niet te veel of te weinig van een bepaalde soort plant of dier. Het is ook belangrijk dat er verschillende soorten in het water leven.

Voedingsstoffen

Er moeten niet teveel voedingsstoffen (mest) en bacteriën in het water zitten. Teveel voedingsstoffen zorgt voor problemen, omdat algen en kroos dan te hard groeien. Dieren en andere planten krijgen dan geen kans. Daarom zuiveren we het vuile water van huishoudens voordat het terugkomt in de natuur. Dit water hebben mensen gebruikt om te douchen, om af te wassen en om naar de wc te gaan. En we nemen allerlei maatregelen om voor schoon water in natuurgebieden te zorgen. Meer dan een kwart van al het water dat uit ons gebied komt, is water dat eerst gezuiverd is.

Het water is helder en er leven verschillende planten en dieren

Europese regels voor schoon water

Schoon water gaat dus om een goede waterkwaliteit. Zowel chemisch (welke stoffen zitten er in het water?) als ecologisch (welke planten en dieren leven er in het water?). Hiervoor zijn Europese regels opgesteld: de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Zwemwaterrichtlijn.

Europese Kaderrichtlijn Water

De KRW is opgesteld om in heel Europa de waterkwaliteit op orde te brengen. Een van de regels is dat de ecologische kwaliteit van het water nergens achteruit mag gaan. In 2027 moet de kwaliteit van 30 grotere wateren goed zijn. 

Zwemwaterrichtlijn

Deze regels zijn een aanvulling op de KRW. In de zwemwaterrichtlijn staan regels over poepbacteriën en blauwalgen. Met deze regels wil Europa zorgen dat officiële, aangewezen zwemplekken veilig blijven en beschermd worden. Zodat mensen er zonder gevaar voor hun gezondheid kunnen zwemmen.

Lees hoe we de waterkwaliteit meten