Waterkwaliteit meten

We houden de waterkwaliteit goed in de gaten. We kijken naar de stoffen in het water en naar de planten en dieren die er in leven. Ook werken we samen met boeren en bewoners. De resultaten van ons onderzoek zijn openbaar voor iedereen.

Waar letten we op?

Bij het meten van de waterkwaliteit kijken we naar verschillende eigenschappen van het water. Zoals:

  • De temperatuur van het water
  • Het doorzicht (hoe ver je erdoorheen kan kijken)
  • De waterdiepte

Daarnaast kijken we naar de stoffen in het water en naar welke planten en dieren er in het water leven.

Stoffen in het water

We kijken naar de stoffen die belangrijk zijn voor het leven in het water. Dat zijn zo’n 20 verschillende stoffen. Bijvoorbeeld voedingsstoffen (mest), zout en zuurstof. Daarnaast letten we op stoffen die normaal niet in de natuur voorkomen. Bijvoorbeeld middelen voor het bestrijden van ongedierte of onkruid.

We laten elke maand op ongeveer 500 plekken in ons gebied een monster nemen. Dat betekent dat we een schep water meenemen in een fles. De monsters worden genomen en onderzocht door waterlaboratorium Waterproef.

Planten en dieren in het water

Welke verschillende soorten planten en dieren leven er in het water? Het waterschap let op allerlei soorten, van onzichtbaar klein tot een paar meter groot. Bijvoorbeeld van de kleinste plantjes (algen) tot de grootste waterplanten (waterlelie en riet). En van de kleinste beestjes (watervlooien, wormen, kevers, en watermijten) tot grote dieren zoals vissen. Alles bij elkaar kennen we meer dan 2000 verschillende soorten in ons water.

Een waterhoen rent over waterlelies in natuurgebied Naardermeer.

Op wel 1000 verschillende plekken laten we elk jaar onderzoek doen naar planten en dieren in het water. In ons gebied meten we de waterplanten elke 3 jaar. Algen, waterbeestjes en vissen meten we alleen in 30 grotere wateren.

Samen met boeren en burgers

Samen weten we meer! Daarom werken we graag samen met boeren en inwoners om extra metingen te verzamelen.

 

Zwemwater

We onderzoeken ook de kwaliteit van zwemwater. Dat zijn plekken die officieel (door de provincie) zijn aangewezen als zwemplekken. We sturen de resultaten van ons onderzoek door naar de provincie. Die informeert u via zwemwater.nl en de zwemwater app over de kwaliteit van het water.

Lees meer over zwemwater

 

Gegevens openbaar

De resultaten van onze metingen zijn openbaar. U kunt ze op meerdere manieren bekijken.

Via de kaart

Op de waterkwaliteitskaart ziet u wat het doorzicht is op verschillende punten en hoeveel zuurstof en zout er in het water zit.

Ruwe meetgegevens

Alle onbewerkte meetgegevens van alle waterschappen zijn online beschikbaar. U kunt ze downloaden bij het waterkwaliteitsportaal. De bestanden zijn in het .csv-formaat.

Op aanvraag

U kunt ook meetgegevens bij ons opvragen. Stuur daarvoor een e-mail naar meetnet@waternet.nl. Vermeld in ieder geval:

  • De plek
  • De periode
  • Of u meetgegevens van de eigenschappen van het water (fysisch-chemisch) of het waterleven (biologisch) wilt.
  • De stoffen waar u meetgegevens van wilt. Bijvoorbeeld ‘zout’ of ‘metalen’.
  • De soorten waar u meetgegevens van wilt. Bijvoorbeeld ‘brasem’ of ‘vissen’.
  • De reden voor uw vraag. Dit kan ons helpen om de juiste gegevens te vinden.

We sturen u alleen onbewerkte gegevens.