Dammen en bruggen

Gaat u een dam aanleggen of vervangen? Of een brug bouwen? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt.

Legt u een dam aan? Zorg dan voor een duiker. Een duiker is een buis tussen sloten. Deze buis gaat door een dam heen. Zo kan water van en naar de sloot stromen.

U hebt een vergunning nodig voor:

Het aanleggen, verlengen en vervangen van bruggen, dammen en duikers bij grote rivieren, kanalen en de meeste wateren in de stad (zoals grachten). Deze wateren hebben we nodig voor de aanvoer en afvoer van water. En om water op te slaan.

Vergunning aanvragen

Kosten voor een vergunning

Het aanvragen van een vergunning kost geld. We noemen deze kosten leges.

Doe een melding voor:

Het aanleggen en weghalen van dammen en duikers in kleinere stukken water, meestal in landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan sloten langs uw grond.

Melding doen

 

Meer informatie

De uitgebreide voorwaarden staan in artikel 2.38 van het Keurbesluit.