Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Water halen (onttrekken) uit oppervlaktewater

Haalt u water uit een sloot, rivier of kanaal? Bijvoorbeeld om te sproeien? Dat mag u meestal doen zonder vergunning. Soms moet u wel een melding doen. Dit hangt af van hoeveel water u gebruikt.

U mag zonder vergunning of melding maximaal 500 m³ (500.000 liter) water per uur uit boezemwater halen. Dit zijn rivieren of kanalen die hoger liggen dan het land achter de dijk.

Voor wateren zoals grachten en ander water in de stad geldt een maximum van 120 m³ per uur. Als u meer water wilt onttrekken, hebt u een vergunning nodig.

Er gelden de volgende algemene regels:

  • Het onttrekken van water stopt wanneer de waterstand meer dan 5 centimeter afwijkt van het normale waterpeil.
  • U mag geen water onttrekken uit een sloot vlakbij een dijk.
  • U moet schade aan oever en watergang voorkomen of herstellen.
  • U moet schade aan planten en dieren in, bij en onder het water voorkomen of direct herstellen.

Meer informatie

Bekijk ook de specifieke regels in de waterschapsverordening (U verlaat deze site) of in het omgevingsloket (U verlaat deze site)/regels op de kaart.

Hoe kan ik een melding doen of vergunning aanvragen?

U kunt uw melding doen of vergunning aanvragen bij het omgevingsloket (U verlaat deze site)

Kosten voor een vergunning

Waternet behandelt uw aanvraag namens het waterschap.Voor uw aanvraag betaalt u leges.

Vragen?

Twijfelt u over de regels? Doe dan de vergunningcheck (U verlaat deze site). Of wilt u eerst met ons overleggen? Doe dan een melding of vergunningaanvraag en vink bij aanvraag  ‘conceptverzoek’ aan of neem contact met ons op.