Kabels en leidingen

Gaat u kabels of leidingen aanleggen of weghalen? Dan is het belangrijk waar en hoe u dit doet. Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt en wanneer niet.

Bij water

U hoeft géén vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen als u:

  • Kabels of leidingen aanlegt, vervangt of verwijdert langs of dwars onder watergangen, zoals een sloot of een beek. In artikel 2.6 en 2.7 van het keurbesluit ziet u welke regels er zijn.

Wilt u kabels of leidingen aanleggen of weghalen op een manier die niet staat in artikel 2.6? Vraag dan een vergunning aan.

Bij een dijk of kade

Wilt u kabels of leidingen aanleggen of weghalen vlakbij een dijk of kade? U hoeft dan meestal géén vergunning aan te vragen. Maar u moet wél een melding doen. Dat komt omdat we schade aan de dijk of kade willen voorkomen. Het gebied rond een dijk of kade noemen we de beschermingszone van waterkeringen. Kijk op de kaart of uw werkzaamheden in zo’n gebied vallen.

Doe een melding als u:

  • aansluitingen op uw huis gaat plaatsen of aanleggen
  • kabels of leidingen gaat aanleggen die niet zijn aangesloten op uw huis
  • kabels en leidingen met een gestuurde boring gaat aanleggen
  • kabels en leidingen weghaalt

U kunt uw melding doen bij het Omgevingsloket. 

Melding doen

 

Vergunning nodig?

Staat uw situatie er niet tussen? Dan moet u meestal een vergunning aanvragen. Kunt u niet voldoen aan de regels die in de Keur staan? Vraag dan een beslissing op maat aan. Dat doet u bij het Omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

Kosten voor een vergunning

Het aanvragen van een vergunning kost geld. We noemen deze kosten leges.

 

Vragen?

Twijfelt u over de regels? Of wilt u eerst met ons overleggen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Als het nodig is schakelen zij u door naar ons team Vergunningen.