Kabels en leidingen

Gaat u kabels of leidingen aanleggen of weghalen? Dan is het belangrijk waar en hoe u dit doet. Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt en wanneer niet.

Bij water

U hoeft géén vergunning aan te vragen en ook geen melding te doen als u:

  • Kabels of leidingen aanlegt of vernieuwt dwars onder watergangen, zoals een sloot of een beek. Doet u dit met gestuurde boring? Lees dan artikel 2.10 van het keurbesluit vrijstellingen om te zien aan welke regels er zijn. Doet u dit op een andere manier, lees dan artikel 2.11.
  • Kabels of leidingen aanlegt of vernieuwt langs een primaire watergang (artikel 2.12). In de Legger kunt u zien welke sloten of rivieren een primaire watergang zijn.
  • Kabels en leidingen weghaalt uit de beschermingszone rond een watergang (artikel 2.13). De beschermingszone is een gebied rond een sloot, beek of rivier waarvoor extra regels gelden.

Wilt u op een andere manier kabels of leidingen aanleggen of weghalen? Vraag dan een vergunning aan.

Bij een dijk of kade

Wilt u kabels of leidingen aanleggen of weghalen vlakbij een dijk of kade? U hoeft dan meestal géén vergunning aan te vragen. Maar u moet wél een melding doen. Dat komt omdat we schade aan de dijk of kade willen voorkomen. Het gebied rond een dijk of kade noemen we de beschermingszone van waterkeringen. Kijk in de Legger of uw werkzaamheden in zo’n gebied vallen.

Doe een melding als het gaat om:

  • Het plaatsen of aanleggen van aansluitingen die op uw huis zijn aangesloten (zie artikel 2.4).
  • Het plaatsen of aanleggen van kabels (artikel 2.5) of leidingen (artikel 2.6) die niet zijn aangesloten  op uw huis.
  • Kabels en leidingen die dwars door verborgen dijken of kades heengaan (artikel 2.7).
  • Het weghalen van kabels en leidingen (artikel 2.8).
  • Spoedeisende reparaties aan een kabel of leiding (artikel 2.9).

U kunt uw melding doen bij het Omgevingsloket. Lees de artikelen hierboven goed door om te zien of u aan de eisen voldoet.

Melding doen

 

Vergunning nodig?

Staat uw situatie er niet tussen? Of kunt u niet voldoen aan de eisen in de artikelen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Dat doet u bij het Omgevingsloket.

Vergunning aanvragen

Kosten voor een vergunning

Het aanvragen van een vergunning kost geld. We noemen deze kosten leges.

 

Vragen?

Twijfelt u over de regels? Of wilt u eerst met ons overleggen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Als het nodig is schakelen zij u door naar ons team Vergunningen.