Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Lozen van water

Gaat u vuil water of stoffen lozen in het water? Dit beïnvloedt de waterkwaliteit. Om deze effecten te beperken zijn er regels.

Afhankelijk van het soort lozingen spreken we over milieubelastende activiteiten of andere lozingen.

Voor lozingen die milieubelastend zijn en door (industriële) bedrijven worden gedaan, staan de regels in het Besluit activiteiten Leefomgeving (BAL) (U verlaat deze site). Hierin staat ook wanneer een vergunning nodig is of een melding.

Voor kortdurende lozingen, bijvoorbeeld bij een grondwateronttrekking (bouwput), staan de regels in de waterschapsverordening (U verlaat deze site). Voor de meeste gevallen geldt een meldingsplicht. Is de lozing niet benoemd dan geldt altijd een vergunningsplicht.

Meer informatie

Bekijk ook de regels op de kaart in het omgevingsloket (U verlaat deze site)/regels op de kaart, of bij maatregelen voor bedrijven en burgers (in het omgevingsloket (U verlaat deze site)).

Hoe kan ik een melding doen of vergunning aanvragen?

U kunt uw melding doen of vergunning aanvragen bij het omgevingsloket (U verlaat deze site)

Kosten voor een vergunning

Waternet behandelt uw aanvraag namens het waterschap.Voor uw aanvraag betaalt u leges.

Vragen?

Twijfelt u over de regels? Doe dan de vergunningcheck (U verlaat deze site). Of wilt u eerst met ons overleggen? Doe dan een melding of vergunningaanvraag en vink bij aanvraag  ‘conceptverzoek’ aan of neem contact met ons op.