Explosieve stoffen bij dijken

Gaat u bij een dijk werken met gevaarlijke stoffen of materialen? Of plaatst u er flessen of tanks die onder hoge druk staan? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt.

Sommige stoffen en materialen zijn gevaarlijk. Ze kunnen ontploffen of in brand vliegen. We willen natuurlijk voorkomen dat ze onze dijken beschadigen. Toch hebt u niet altijd een vergunning nodig, maar is een melding genoeg.

 

U hebt meestal een vergunning nodig voor:

  • Het gebruik van explosieve stoffen vlakbij een dijk.
  • Het plaatsen van tanks en flessen die onder een druk van meer dan 1000 kPa staan vlakbij een dijk.

Vergunning aanvragen

Kosten voor een vergunning

Het aanvragen van een vergunning kost geld. We noemen deze kosten leges.

Doe een melding voor:

  • Het plaatsen van tanks en flessen die onder een druk tot 1000 kPa staan vlakbij een dijk
  • Het gebruik van explosieve stoffen in de buurt van een dijk.

Melding doen

 

Kijk op de kaart of u bij een dijk of een buitenbeschermingszone aan het werk gaat. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig hebt? Of dat u een melding moet doen? Neem dan contact met ons op.

 

Meer informatie

De uitgebreide regels staan in artikel 2.53 van het Keurbesluit.