Explosieve stoffen bij dijken

Gaat u bij een dijk werken met gevaarlijke stoffen of materialen? Of plaatst u er flessen of tanks die onder hoge druk staan? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt.

Sommige stoffen en materialen zijn gevaarlijk. Ze kunnen ontploffen of in brand vliegen. We willen natuurlijk voorkomen dat ze onze dijken beschadigen. Toch hebt u niet altijd een vergunning nodig, maar is een melding genoeg.

 

U hebt meestal een vergunning nodig voor:

  • Het gebruik van explosieve stoffen vlakbij een dijk.
  • Het plaatsen van tanks en flessen die onder een druk van meer dan 1000 kPa staan vlakbij een dijk.

Vergunning aanvragen

 

Doe een melding voor:

  • Het plaatsen van tanks en flessen die onder een druk tot 1000 kPa staan vlakbij een dijk
  • Het gebruik van explosieve stoffen in de buurt van een dijk.

Melding doen

 

Kijk op de kaart of u bij een dijk of een buitenbeschermingszone aan het werk gaat. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig hebt? Of dat u een melding moet doen? Neem dan contact met ons op.

 

Meer informatie

De uitgebreide regels staan in artikel 2.53 van het Keurbesluit.