Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Explosieve stoffen of gastanks bij dijken

Gaat u bij een dijk werken met gevaarlijke stoffen of materialen? Of plaatst u er flessen of tanks die onder hoge druk staan? Lees wanneer u hiervoor een vergunning nodig hebt.

Sommige stoffen en materialen zijn gevaarlijk. Ze kunnen ontploffen of in brand vliegen. We willen natuurlijk voorkomen dat ze onze dijken beschadigen. Toch hebt u niet altijd een vergunning nodig, maar is een melding genoeg.

U hebt een vergunning nodig voor:

  • Het gebruik van explosieve stoffen of installaties zoals gastanks vlak bij een dijk.

  •  

    Het plaatsen van tanks en flessen vlakbij een dijk als de tanks en flessen onder een druk van meer dan 1000 kPa (10 Bar) staan.

  •  

    Het doen van seismisch bodemonderzoek met explosieven in een dijk (zie ook tegel bodemonderzoek).

Doe een melding voor:

alle gevallen dat er geen vergunning nodig is, bijvoorbeeld voor:

  • Het plaatsen van tanks en flessen vlak bij een dijk als de tanks en flessen onder een druk tot 1000 kPa (10 Bar) staan.
  • Het gebruik van explosieve stoffen in de gebieden rondom een dijk (beschermingszone).

U moet zich houden aan de zorgplichtregels. Bekijk ook deze specifieke regels in de waterschapsverordening (U verlaat deze site) of in het omgevingsloket (U verlaat deze site)/regels op de kaart.

Meer informatie

Kijk op de kaart  (U verlaat deze site)of u bij een dijk of een buitenbeschermingszone aan het werk gaat. Bekijk ook deze specifieke regels in de waterschapsverordening (U verlaat deze site) of in het omgevingsloket (U verlaat deze site)/regels op de kaart.

Hoe kan ik een melding doen of vergunning aanvragen?

U kunt uw melding doen of vergunning aanvragen bij het omgevingsloket (U verlaat deze site)

Kosten voor een vergunning

Waternet behandelt uw aanvraag namens het waterschap.Voor uw aanvraag betaalt u leges.

Vragen?

Twijfelt u over de regels? Doe dan de vergunningcheck (U verlaat deze site). Of wilt u eerst met ons overleggen? Doe dan een melding of vergunningaanvraag en vink bij aanvraag  ‘conceptverzoek’ aan of neem contact met ons op.