Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Dempen en graven van water

Gaat u water dempen, bijvoorbeeld het dicht maken of versmallen van een sloot of het aanleggen van een dam met duiker? Dan moet u op een andere plek weer evenveel water aanleggen.

Wanneer hebt u een vergunning nodig?

Vraag voor het dempen van water altijd een vergunning aan. Kijk voor het aanleggen van een dam met duiker ook bij dammen en bruggen.

Gaat u het water verondiepen of verbreden of water graven? Het is afhankelijk van het soort water of u een vergunning of melding nodig hebt. Doe de vergunningcheck (U verlaat deze site) om na te gaan of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Meer informatie

Sommige materialen zijn slecht voor de kwaliteit van het water of bodem. U kunt voor het dempen van water daarom het beste duurzame materialen gebruiken, zoals schone grond of grond die vrijkomt bij het graven van water (als compensatie voor het dempen). Belangrijk is dat de materialen niet uitlogend zijn. Dit betekent dat de stoffen langzaam oplossen in water.

Hoe kan ik een melding doen of vergunning aanvragen?

U kunt uw melding doen of vergunning aanvragen bij het omgevingsloket (U verlaat deze site)

Kosten voor een vergunning

Waternet behandelt uw aanvraag namens het waterschap.Voor uw aanvraag betaalt u leges.

Vragen?

Twijfelt u over de regels? Doe dan de vergunningcheck (U verlaat deze site). Of wilt u eerst met ons overleggen? Doe dan een melding of vergunningaanvraag en vink bij aanvraag  ‘conceptverzoek’ aan of neem contact met ons op.