Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Neem contact op met Gerhard van den Top

Gerhard van den Top

Gerhard van den Top

Dijkgraaf

Als dijkgraaf ben ik de voorzitter van het gekozen bestuur van ons waterschap. Onze bestuurders zorgen ervoor dat de waterschapsbelasting goed besteed wordt. In de vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur nemen de bestuurders besluiten. Over droge voeten en schoon en voldoende water in de steden, dorpen en buitengebieden van ons gebied. Samen met de medewerkers van Waternet, die het werk uitvoeren, maken zij het waar.

Gaat het toch een keer mis bij hoogwater? Dan is het mijn verantwoordelijkheid om de watercrisis te beheersen. Daarvoor ben ik nauw betrokken bij de veiligheidsregio’s van ons gebied. En werk ik nauw samen met de andere waterschappen. Ook onderhoud ik bestuurlijke relaties met provincies en gemeenten in ons gebied.

Voor bewoners en andere belanghebbenden ben ik ook het 'gezicht' van ons waterschap. Ik vertel over ons mooie werk en waar je bij het waterschap terecht kunt voor vragen, suggesties en wensen over het waterbeheer in je omgeving.

Klimaatverandering, microvervuiling en digitalisering

In de komende jaren verandert er veel door de opwarming van de aarde. Nattere winters, drogere en warmere zomers, hoosbuien en een stijgende zeespiegel. Wat vraagt dit van het waterschap?

Ook microververvuiling in ons riool- en oppervlaktewater is een probleem. Hoe kunnen we dit samen met inwoners en bedrijfsleven aanpakken?

Een derde grote uitdaging is de snelle digitalisering van de samenleving. Hoe kunnen we meebewegen als waterschap?

Nattere winters, drogere en warmere zomers, hoosbuien en een stijgende zeespiegel. Wat vraagt dit van het waterschap?

Ik vind het belangrijk dat het waterschap meedenkt over het inrichten van de omgeving. En ik vind het belangrijk dat we energie en nuttige stoffen uit ons rioolwater blijven halen. We moeten steeds beter samenwerken met partners in onze omgeving om hiermee aan de slag te gaan. Een prachtige opdracht. Ik ben iedere dag weer blij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.

Een oase van rust

Ik doe graag aan watersport in de Vechtplassen. Daardoor heb ik een sterke persoonlijke band met dit gebied. Ook vind ik het mooi hoe inwoners en bezoekers genieten van al het moois dat deze waterrijke omgeving biedt. Maar ook het Naardermeer is een unieke plek. Een oase van rust midden in een van de meest dichtbevolkte regio’s van het land.

Tenslotte wil ik de open landschappen van onze polders en het veenweidegebied noemen. Het gebied rond Ouder-Amstel en Groot Mijdrecht laat goed zien hoe we als Nederlanders ons leefgebied aan het water hebben 'ontworsteld'.

Terugblik op een jaar

Benieuwd hoe een jaar als dijkgraaf eruit ziet? Lees dan mijn persoonlijke verslag! Daarbij blik ik elke maand terug op een interessante gebeurtenis.

Portefeuille

 • Corporate communicatie & (inter)nationale representatie
 • Coördinatie Digitalisering
 • Coördinatie Bestuurlijke vernieuwing (AGV in maatschappij: intern)
 • Sponsoring en evenementenbeleid
 • Kunstbeleid
 • Informatie en archief
 • Veiligheidsbeleid en crisismanagement
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Vastgoed
 • Bestuurlijke vertegenwoordiging

Nevenfuncties

Betaald

 • Voorzitter Raad van Advies, De Volksbank
 • Voorzitter Kerngroep, Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen, ACV groep
 • Lid Raad van Advies Staatsbosbeheer

Onbetaald

 • Lid Stuurgroep, Blue Deal programma, Unie van Waterschappen
 • Lid Digitaliseringsberaad (voormalig BKI), Unie van Waterschappen
 • Lid Stuurgroep, Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad
 • Lid Nominating Committee, PUB Singapore Lee Kuan Yew Water Prize 2020
 • Lid Foreign Experts Committee, Shanghai Construction Commission
 • Voorzitter bestuur Wateropleidingen

Bestuurlijke overleggen

 • Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Digitaliseringsberaad (voormalig BKI), Unie van Waterschappen
 • Kerngroep, Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW)
 • Bestuurlijke IJsselmeergroep
 • Stuurgroep POV Macrostabiliteit
 • Foreign Experts Committee, Shanghai Construction Commission
 • Nominating Committee, PUB Singapore Lee Kuan Yew Water Prize 2020
 • Stuurgroep, Blue Deal programma, Unie van Waterschappen
 • Raad van Advies Staatsbosbeheer
 • Raad van Advies De Volksbank
 • Raad van Commissarissen ACV Groep (afvalinzameling)
 • Stuurgroep Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad
 • Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
 • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Tienberaad (bestuurlijk overleg Noord-Hollandse waterschappen)
 • Provinciaal Samenwerkingsoverleg Utrecht
 • Provinciaal Samenwerkingsoverleg Noord Holland
 • Amsterdam Economic Board