Gerhard van den Top

Gerhard van den Top was van november 2014 tot en met januari 2022 dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Op 16 februari werd Van den Top geïnstalleerd als burgemeester van Hilversum.

Interim-dijkgraaf

Na het vertrek van Gerhard van den Top is er nog geen nieuwe dijkgraaf benoemd. Wel is Albertine van Vliet - Kuiper benoemd tot waarnemend dijkgraaf. Op 11 maart is zij officieel beëdigd door de commissaris van de Koning.