Cookies

We gebruiken cookies zodat deze site goed werkt. Klik op 'Ja' om alle cookies te accepteren. Dan kunt u ook video's zien. Meer weten of uw instellingen aanpassen? Ga naar privacy en cookies.

Direct naar content

Neem contact op met Paul Paulusma

Paul Paulusma

Paul Paulusma

Lid algemeen bestuur - PvdA PvdA

Ik ben al lang geïnteresseerd in de taken van de waterschappen. Van 2009 tot en met 2015 zat ik in het algemeen bestuur van waterschap Schieland en de Krimpenerwaard. In die tijd kwam het nationale Deltaprogramma tot stand, ook door de inzet van de waterschappen in Nederland.

Ik heb een brede invalshoek en ben geïnteresseerd in veel verschillende onderwerpen. Binnen de PvdA zal ik me bezig gaan houden met de onderwerpen baggeren, de rioolwaterzuiveringen, energie- en klimaatneutraal beleid, klimaatadaptatie, innovatie en communicatie.

Water is van levensbelang maar kan ook een bedreiging zijn

Het belang van water

Ik heb altijd al iets met water gehad. In mijn jeugd in Harlingen leerde ik zwemmen in de Waddenzee. Met een bus op mijn rug, elke ochtend om half zeven. Ik woonde er aan de haven. In mijn studententijd zeilde ik veel in Friesland. En op vakantie moet er altijd water in de buurt zijn. In het gebied van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vind ik het polderlandschap mooi, en overal waar schepen, sluizen, dijken en bruggen zijn.

Water is van levensbelang, zoals in Afrika. Maar voor velen is water ook een bedreiging, bijvoorbeeld in Indonesië. Mijn vriend in Almere die in het waterschap zat heeft me ooit enthousiast gemaakt voor water. Ik heb me daarna ook kandidaat gesteld bij het waterschap.

Nevenfuncties

Betaald

  • Stadsdeelcommissie Amsterdam-Oost (tot 1-5-2021)