Peter zorgt voor de natuur rond zijn boerderij

Peter is boer en heeft veel aandacht voor de natuur rondom zijn boerderij. Zo houdt hij bij het maaien rekening met weidevogels, en zet hij soms stukken land onder water. Ook zorgt Peter voor schone sloten waar het krioelt van het leven. Daarom krijgt hij van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een Blauwe Druppel uitgereikt.

Natuur op de boerderij

“Ons boerenbedrijf staat al zo’n 35 jaar in Nieuwer ter Aa. Dit is een klein dorp in de provincie Utrecht. We hebben rond de 120 koeien, waarvan 70 melkkoeien. Ons land is 41 hectare groot, waarvan 5 hectare water is. Achterin de polder hebben we 3 hectare vrijgemaakt voor natuurbeheer. Het veenweidegebied is heel bijzonder. De natuur is hier heel verschillend, veel meer dan bij kleigrond. Dat zie je bijvoorbeeld aan hoeveel soorten amfibieën en insecten hier leven. Ik heb een opleiding tot bioloog gedaan in Utrecht. Daar komt mijn interesse voor planten en dieren vandaan.”

“Rond onze boerderij zorgen we op allerlei manieren voor de natuur. We maken bijvoorbeeld sloten breder en we graven slootkanten af. In overleg met de provincie laten we het water soms ook het land op stromen. Daar houden weidevogels van, zoals de grutto. Ook maaien we op een andere manier, zodat weidevogels meer plek hebben voor hun nesten.”

Programma (s)Ken je sloot

Peter doet al een aantal jaar mee aan het programma (s)Ken je Sloot. Dankzij Peter en alle andere boeren die meedoen weet het waterschap beter hoe schoon het water is op het platteland. Daar kunnen we weer op inspelen met bepaalde maatregelen.

“Ik werd benaderd om met (s)Ken je Sloot mee te doen. Het leek me erg leuk om meer te weten over hoe het leven in en rond onze sloten zich ontwikkelt. En hoe dat allemaal met elkaar te maken heeft. Ik vond het vroeger als kind al erg leuk om langs de slootkanten te lopen en te kijken wat voor bloemen en plantjes er allemaal groeien. Je verbaast je over hoeveel soorten er eigenlijk zijn.”

Sloten onderzoeken

“Bij (s)Ken je Sloot onderzoek je ieder jaar een aantal stukken sloot rond je eigen gebied. Je loopt daar in de zomermaanden langs. Je houdt bijvoorbeeld bij hoe breed en diep de sloten zijn. Maar ook of je de bodem kunt zien, hoe diep de laag bagger is, en welke plantensoorten er groeien. Daar gebruiken we dan een speciale meethark voor. Je hebt nu ook een app waar je al deze gegevens in zet. ”

De Blauwe Golf

De Blauwe Golf is een beweging van mensen die betrokken zijn bij het water. Mensen zoals Peter. Die vinden dat het schoner, veiliger, beter kan. Beter moet. En die hun handen uit de mouwen steken om dat voor elkaar te krijgen. In hun eigen buurt, op hun eigen vakgebied, op hun eigen manier.

Kent u ook iemand die een Blauwe Druppel verdient?

Laat het ons weten