Wes helpt de weidevogels op zijn land

Wes zorgt ervoor dat weidevogels in Amstelland goed kunnen nestelen en naar voedsel kunnen zoeken. Weidevogels zoals de grutto hebben een vochtig grasland met veel kruiden en een levende bodem nodig.

"Ik ben biologisch melkveehouder in de polder Ronde Hoep. Ik heb 85 melkkoeien en 63 hectare grasland. Ik zit samen met 20 andere boeren in het project 'Boeren van Amstel'. We proberen weidevogels op allerlei manieren een handje te helpen. Zo laten we extra kruiden op ons graslandgroeien. Er leven dan meer insecten in het gras die nodig zijn om jonge vogels te laten groeien."

"We zetten ook de slootkanten onder water met kleine pompjes met zonnepanelen. En we rijden zoveel mogelijk mest uit de koeienstallen uit over het gras. Dit is goed voor het leven in de bodem. En dat betekent meer voedsel voor de vogels die er later gaan broeden. In de Ronde Hoep tellen we elk jaar zo'n 200 grutto's. Tussen de 50% en 85% van de nestjes komen uit. Om deze nesten te beschermen maaien we het gras pas later in het jaar. En we plaatsen beschermers over de nesten om ze te beschermen tegen de koeien."

"Het is de vraag hoe de Ronde Hoep er over 30 jaar uitziet. Hoeveel boeren zijn er dan nog? Hoe pakken we bodemdaling aan en hoe voorkomen we de uitstoot van broeikasgassen? We werken samen met het Collectief Noord-Holland Zuid om uit te zoeken wat we zélf kunnen doen. In plaats van af te wachten tot maatregelen van bovenaf."

Wes krijgt voor zijn werk voor de weidevogels een Blauwe Druppel. Alle druppels samen vormen de Blauwe Golf. Kent u ook iemand zoals Wes? Iemand die een Blauwe Druppel verdient?

Laat het ons weten